//

O nás

MUDr. Zdeňka Maixnerová - narozena v roce 1970 v Hlinsku v Čechách

 • Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové - absolutorium 21.7.1994
 • Sekundární lékař na dětském odd. Nemocnice Litomyšl - 1994
 • Sekundární lékař na porodnicko-gynekologickém odd. KN Pardubice. Od 2/2001 dosud, v současné době se zkrácením pracovního úvazku
 • Odborný učitel na střední zdravotnické škole Pardubice 2006-2007
 • Soukromá ambulance dětské gynekologie a gynekologie a porodnictví od 9/2008 dosud

Kvalifikace

 • Atestační zkouška z gynekologie a porodnictví I. st. - 9.11.2004
 • Rozhodnutí o uznání odborné a specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví 20.9.2006 MZ ČR
 • Atestační zkouška z dětské gynekologie - 12.12.2006

 

Sestry: 

Šárka Turynová -  narozena v roce 1969 v  Hradci Králové

 • absolventka SZŠ- obor porodní asistentka v Pardubicích
 • porodní asistentka na porodnicko gynekologickém odd. KN Pardubice od r. 1987 dosud
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru porodní asistentka

Jarmila Turynová narozena v roce 1948. v Pardubicích

 • absolventka SZŠ-obor všeobecná sestra v Pardubicích 1967
 • zdravotní sestra na Interním odd. KN Pardubice 1967-2008
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra

Design & webhosting by Market Express, s.r.o. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.