//

O nás

MUDr. Zdeňka Maixnerová - narozena v roce 1970 v Hlinsku v Čechách

  • Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové - absolutorium 21.7.1994
  • Sekundární lékař na dětském odd. Nemocnice Litomyšl - 1994
  • Sekundární lékař na porodnicko-gynekologickém odd. KN Pardubice. Od 2/2001 dosud, v současné době se zkrácením pracovního úvazku
  • Odborný učitel na střední zdravotnické škole Pardubice 2006-2007
  • Soukromá ambulance dětské gynekologie a gynekologie a porodnictví od 9/2008 dosud

Kvalifikace

  • Atestační zkouška z gynekologie a porodnictví I. st. - 9.11.2004
  • Rozhodnutí o uznání odborné a specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví 20.9.2006 MZ ČR
  • Atestační zkouška z dětské gynekologie - 12.12.2006

 

Sestra: 

Naděžda Pavlíčková
 


Design & webhosting by Market Express, s.r.o.